Wednesday, 19 March 2014

Podari malico - otroci so naše bogastvo!

Kdor misli, da se ga to "ne tiče", mora hitro na okulistični pregled zaradi kratkovidnosti. Otroci so tisti, ki bodo prevzeli svet od nas, na njih sloni naša prihodnost. Nekaj tako osnovnega, kot je zdrav razvoj otroka, obrok v šoli in šolska ekskurzija, pa ni dosegljiva vsem otrokom. 

Zato v pozitivnih in učinkovitih iniciativah, kot je ta, zberemo moči in pomagamo otrokom iz socialno ogroženih družin do tistega, kar bi moralo biti samoumevno - brezskrbnega razvoja. Spodbujajmo jih, podpirajmo jih, pomagajmo. 

KAM GRE NAŠA POMOČ - DONACIJA? 

Pri projektu gre za zbiranje čim več sredstev za socialno ogrožene otroke v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. S temi sredstvi jim omogočamo: malico, kosilo, nakup šolskih potrebščin, šolo v naravi… Skratka plačljive šolske obveznosti, katerih jim starši niso zmožni omogočiti ampak so potrebne za zdrav čustven in telesni razvoj.
Minimalno nakazilo je 2,42 € (povprečna cena 1 šolske malice oz. kosila). Sredstva v celoti namenimo šolam, Ustanova Danu filantropija pa krije vse administrativne stroške projekta.

Zbrana sredstva šola vodi pod računom šolskega sklada na posebnem kontu. Sredstva, ki jih donirate, so namenjena prvotno otrokom za malice oz. kosila, ko pa šola to pokrije, se odloči, za kaj bo namenila presežek sredstev. Na primer: šolske potrebščine, obvezne ekskurzije, ki si jih otroci, ki živijo v težkih materialnih razmerah, ne morejo privoščiti. 

KAKO POMAGATI?
- nakazilo: link: Doniraj-na-skupen-racun
- sms:  pošljete ključno besedo PODARI5 na 1919 (s tem donirate 5 € na skupen račun).

PODPORNI DOGODKI AKCIJE: 

-v petek 21.3.2014 v Fitzone centru na Brnčičevi ulici v Ljubljani: kettlebell tekmovanje, katerih prijavnina bo v celoti šla v dobrodelne namene. 


več informacij najdete na spletni strani: www.podarimalico.si .